อาชีพ 5 อย่ างนี้ในอนาคต เรียนจบไม่มีตกงาน

วันนี้เราจะพาคุรไปดูอาชีพในอนาคตที่เรียนจบมาแล้ว ไม่ตกงาน กับบทความ อาชีพ 5 อย่ างนี้ในอนาคต เรียนจบไม่มีตกงาน ไปดูกันว่าอาชีพที่เรียนจบมาแล้วไม่ตกงานมีอาชีพอะไรบ้าง

มหาวิทย าลัยธ ร ร มศาสตร์ ชี้อาชีพแห่งอนาคต !! พร้อม 5 หลักสูตรของโลกยุคใหม่ ที่จบไปใครๆก็ชิงตัว จะมีอาชีพอะไรบ้างกันบ้างที่ไม่ต้องกลัวว่าจะตกงาน

การพัฒนาของเทคโนโลยี ย่อมส่ งผลให้หลากหล า ยอุตสาหก ร ร มต้องมีการปรับตัวอย่ างต่อเนื่อง และสิ่งหนึ่งที่ต ามมาดั่งเงาต ามตัวคือ การห า ยสาบสูญของบางอาชีพ แต่ในทางกลับกันก็ยังคงมีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้น

และเป็นที่ต้องการอย่ างมากในตลาดแรงงาน อย่ าง 5 อาชีพจากหลักสูตรพันธุ์ใหม่ของมหาวิทย าลัยธรรมศาสตร์ ที่ต้องบอ กเลยว่าเรียนจบเมื่อไหร่ทุกองค์กรต้องแย่งตัวแน่นอน จะมีอาชีพอะไรบ้างมาดูกัน

1 นักบิ๊กเดต้า เปลี่ยนข้อมูลมหาศาล เป็นทรัพย ากรอันล้ำค่าทางธุรกิจ
หลักสูตรวิทย าศาสตร์และนวัตก ร ร มข้อมูล จากคณะวิทย าศาสตร์และเทคโนโลยี

การตัดสินใจลงทุนแต่ละทีก็ต้องทำอย่ างรอบคอบเพราะหากตัดสินใจพลาดแล้ว ธุรกิจอาจเจ๊งได้ !! สิ่งหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการตัดสินใจเกือบทุกองค์กรนั่นคือ ข้อมูลทางสถิติต่างๆ อาทิ ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ( Big Data ) ดังนั้นหากใครก็ต ามที่มีความสามารถด้านการจัดการข้อมูลหรือที่เป็นผู้เชี่ยวช าญด้านข้อมูล เตรียมตัวมีงานทำตั้งแต่ยังเรียนไม่จบได้เลย

2 ตำรวจไซเบอร์ ตำรวจยุคใหม่ไม่ต้องพกปืน พร้อมรายได้หลักสืบล้านต่อปี
หลักสูตรนวัตก ร ร มและการแปรรูปทางดิจิทัล จากวิทย าลัยนวัตก ร ร ม

จากสถานการณ์ของโลกปัจจุบันเรามักเห็นกรณีหล า ยองค์กรทั้งในและต่างประเทศถูกเจาะเข้าระบบจากแฮกเกอร์ ( Hacker ) เพื่อนำข้อมูลขององค์กรไปเผยแพร่หรือสร้างความเสียห า ยให้กับองค์กรเหล่านั้น จึงเป็นที่มาของอาชีพผู้รั ก ษ าความปลอ ดภั ยระบบดิจิทัล ( Cyber Security ) เพื่ออุดช่องโหว่ ลดโอ กาสการโดนแฮกจากบุคคลภายนอ ก โดยปัจจุบันยังมีจำนวนผู้เชี่ยวช าญในด้านนี้ไม่มากนัก ส่ งผลให้อาชีพผู้รั ก ษ าความปลอ ดภั ยระบบดิจิทัล จึงมีรายได้สูงสุดถึง 14 ล้านบาทต่อปีในสหรัฐอเมริกาเลย

3 วิศวกรสุดล้ำ พัฒนาย านยนต์แห่งอนาคต
หลักสูตรวิศวก ร ร มเทคโนโลยีย านยนต์ จากคณะวิศวก ร ร มศาสตร์

ในอนาคตอันใกล้ย านพาหนะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ( Electric Vehicle ) จะเข้ามาทดแทนที่การใช้น้ำมันอย่ างแน่นอน เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นอย่ างต่อเนื่องของจำนวนรถยนต์ไฟฟ้า ดังนั้นอาชีพวิศวกรย านยนต์แบบเดิมๆ จึงอาจไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการอุตสาหก ร ร มการผลิตย านพาหนะในยุคใหม่ได้ อาชีพวิศวกรย านยนต์สมัยใหม่ จึงเป็นที่ต้องการอย่ างมากจากฐานการผลิตอุตสาหก ร ร มย านยนต์ของประเทศไทย

4 นักเทคโนโลยีชีวภาพ ตอบโจทย์พลังงานลดโลกร้อน
หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ จากคณะวิทย าศาสตร์และเทคโนโลยี

คงไม่มีใครปฏิเสธว่าประเทศไทยคือประเทศแห่งเกษตรก ร ร ม แต่นอ กจากการผลผลิตด้านการเกษตรที่สามารถนำมาบริโภคแล้วนั้น ยังมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนอุตสาหก ร ร มการเกษตรนั่นคือ กากเหลือทางการเกษตร แต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานชีวภาพ ซึ่งสามารถใช้ทดแทนพลังงาน ดังนั้นอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพจึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่ างมาก ทั้งต่อภาคอุตสาหก ร ร มและสภาพแวดล้อมของโลก

5 นักวิจัยอาหารสุดว้าว ก้าวสู่โลกแห่งนวัตก ร ร มอาหาร
หลักสูตรวิทย าศาสตร์และนวัตก ร ร มทางอาหาร จากคณะวิทย าศาสตร์และเทคโนโลยี

นักวิจัยอาหารที่มีความรู้ด้านและมีความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตก ร ร มย่อมเป็นที่ต้องการในอุตสาหก ร ร มอาหารยุคใหม่ ที่มีการเติบโตอย่ างต่อเนื่องของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ( SMEs ) รุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจอาหารของตนเองให้มีความโดดเด่น สำนักงานคณะก ร ร มการอาหารและย า จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนานักวิจัยด้านนวัตก ร ร มทางอาหารที่สามารถผลักดันอุตสาหก ร ร มอาหารของไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น